Dodatnie saldo wyniosło 3,5 mld euro w styczniu - maju 2021 r. wobec 2 mld euro rok temu.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 135,8 mld USD, a import 131,6 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 34,8 proc. , a w imporcie o 33,5 proc. ). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 2,2 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Najszybciej rósł eksport maszyn i urządzeń transportowych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-maj 2021 r. dotyczył maszyn i urządzeń transportowych (o 38,4 proc. ), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,3 proc. ), różnych wyrobów przemysłowych (o 32,8 proc. ), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 30,8 proc. ), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,3 proc. ), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 20,3 proc. ), chemii i produktach pokrewnych (o 19,2 proc. ), żywności i zwierząt żywych (o 9,2 proc. ) oraz napojów i tytoniu (o 2,2 proc. ), podał GUS.

"Po pięciu miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost w prawie wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 17,2 proc. ), podał Urząd.

"W imporcie największy wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 74 proc. ), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 32,4 proc. ), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 31,7 proc. ), różnych wyrobach przemysłowych (o 30,7 proc. ), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 26,7 proc. ), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 23,2 proc. ), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 17,6 proc. ), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 11,7 proc. ), w napojach i tytoniu (o 8,3 proc. ) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 6,1 proc. )" - czytamy także.

Eksport do Niemiec wzrósł o 25,3 proc.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 25,3 proc. r/r i wyniósł 32,5 mld euro w styczniu-maju 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 23,6 proc. r/r do 23,6 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 28,9 proc. , a w imporcie o 0,3 pkt proc. i stanowił 21,6 proc. . Dodatnie saldo wyniosło 40,4 mld zł (10,7 mld USD, 8,9 mld euro) wobec 29,9 mld zł (7,5 mld USD, 6,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku, podał GUS.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 362,3 mld zł, w tym z UE - 335,8 mld zł, wobec odpowiednio 287,3 mld zł, w tym z UE 259,8 mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,5 proc. ), a importu ogółem - 64,3 proc. (wobec 63,7 proc. w styczniu -maju 2020 r.), podał także Urząd.