W poniedziałek w Sopocie rozpoczęła się jedenasta edycja Europejskiego Kongresu Finansowego. Hasło przewodnie tegorocznego EKF to "Finanse w odmienionej rzeczywistości". Podczas trzydniowego forum zaplanowano ok. 30 debat. Obszarami tematycznymi dyskusji są takie zagadnienia jak: "Banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie", "Cyfrowa transformacja usług finansowych", "Finanse w zielonej gospodarce", "Transformacja a troska o stabilność finansową", "Konsument w centrum uwagi a mechanizmy gospodarki rynkowej".

Minister finansów w wystąpieniu inaugurującym EKF powiedział, że Polska łagodnie przechodzi kryzys związany z pandemią COVID-19. Jak dodał, ubiegłoroczna recesja była jedną z najpłytszych w Unii Europejskiej. "Obserwujemy mocne odbicie gospodarcze. Mamy dobre wskaźniki makroekonomiczne, a prognozy są jeszcze lepsze" - zaznaczył.

Podkreślił, że według ostatnich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w II kwartale 2021 r. było o 11 proc. wyższe niż przed rokiem. Zgodnie z prognozami PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w przyszłym roku tempo jego wzrostu.

Reklama

"Tak skrojona polityka miała sens"

Kościński przypomniał też, że nadwyżka w budżecie po lipcu na 2021 rok wynosi ponad 35 mld zł. "Te wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie rządowe wsparcie antykryzysowe. (…) To właśnie polityka znaczącego zwiększenia wydatków stała się głównym kanałem wsparcia gospodarki. To, że tak skrojona polityka miała sens, możemy zobaczyć po danych gospodarczych. Antykryzysowa pomoc przełożyła się na poziom naszego długu" – zaznaczył szef resortu finansów.

Dodał, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce na koniec I kwartału br. wyniósł 59,1 proc PKB. "To mniej niż średnia europejska, która wynosi 92,9 proc. A jeszcze gorzej wypada w tym zestawieniu strefa euro, gdzie dług publiczny przekroczył 100 proc." – podkreślił.

"W najbliższych latach relacja długu publicznego do PKB będzie sukcesywnie spadać"

Wskazał również, że Polska jest jednym z 13 krajów UE, która spełnia tzw. kryterium z Maastricht. "W najbliższych latach relacja długu publicznego do PKB będzie sukcesywnie spadać, bo naturalnie wygasną wydatki związane z pandemią, a nasza gospodarka będzie się dynamicznie rozwijać" – przekonywał.

Jak dodał, aby wzmocnić reguły fiskalne i ich dyscyplinujący wpływ na finanse publiczne w kolejnych latach, stabilizująca reguła finansowa (SRF) została rozszerzona o wydatki państwowych funduszy celowych, w tym Funduszu Solidarnościowego. "W podpisanej przez prezydenta noweli ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wpisaliśmy, że od projektu ustawy budżetowej na 2022 r. będziemy posługiwać się jednolitą metodyką unijną w zakresie wyników sektora finansów publicznych" - przypomniał.

Wyjaśnił, że zgodnie z założeniami deficyt sektora finansów publicznych w 2022 roku, według metodologii unijnej, wyniesie 2,8 proc. PKB.

"Musimy uważać, aby nie przegrzać gospodarki"

Kościński zwrócił uwagę, że pandemia zmieniła podejście do polityki fiskalnej. "Pełny powrót do normalności w obszarze polityki fiskalnej powinien nastąpić nie wcześniej niż w momencie osiągniecia trendu PKB sprzed COVID-19. Musimy uważać, aby nie przegrzać gospodarki, ale też dać sygnał sektorowi prywatnemu, że chcemy kontynuować wsparcie fiskalne i kierować pieniądze przede wszystkim na inwestycje" – powiedział w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego minister finansów.

Dodał, że Polska stara się na forum UE przyspieszyć dyskusję na temat unijnych reguł fiskalnych. "Z dzisiejszej perspektywy są dwa możliwe etapy zmian tych reguł. Najpierw powinniśmy zastanowić się, do jakich zasad chcemy wrócić w 2023 roku. Później należy przemyśleć ogólne ramy fiskalne - w jakim stopniu odpowiadają one rzeczywistości makroekonomicznej, z jaką mamy do czynienia. Powinniśmy myśleć bardziej kompleksowo" – nadmienił.

Zauważył, że pandemia to okres intensywnych i głębokich zmian w światowej gospodarce, które szansą dla Polski na silne odbicie i wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. Jak podkreślił, pomóc ma w tym Polski Ład. "Oprócz historycznych zmian podatkowych, wprowadzających większą sprawiedliwość systemową, dokonujemy szereg zmian, które uczynią polskie firmy bardziej innowacyjnymi, bardziej prężnymi, co wzmocni ich pozycję konkurencyjną na świecie"- przekonywał. Zapewniał, że Polski Ład to odpowiedź, na wyzwania zmieniającej się gospodarki i szansa na dynamiczny rozwój kraju. "Skorzystajmy z tego" – zakończył Kościński.

Współorganizatorami EKF są Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupa NDI, a jednym z partnerów miasto Sopot. Polska Agencja Prasowa jest jednym z głównych partnerów medialnych wydarzenia.