Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosły o 9,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,5 0,6 8,4* 1,5*
górnictwo i wydobywanie 17,7 -0,4 17,6 1,4
przetwórstwo przemysłowe 9,7 0,6 8,6* 1,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,7 0,7 4,1* 0,5*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,2 0,3 4,1* 0,3*
PRODUKCJA BUDOWLANA 4,4 0,7 4,0* 0,6*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)