O godz. 14.30 w Sejmie miało być głosowana ustawa o elektromobilności.

Do głosowania jednak nie doszło, bo - jak poinformowała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska - doszło do awarii systemu do głosowania.

Po posiedzeniu Prezydium Sejmu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w środę nie dojdzie już do głosowań, nawet jeśli system zostanie naprawiony.