W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,6%.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 2,3% r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,9% r/r w październiku 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,6%.

Strefa euro

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 0,2% w ujęciu miesięcznym w październiku 2021 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 1,4% oraz wzrosła o 2,3% w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,1% wzrostu w ujęciu rocznym.