W marcu tego roku przedsiębiorcy - zgodnie z nowymi zasadami - zapłacili po raz pierwszy więcej na zdrowie. Z danych, które otrzymaliśmy, wynika, że we wspomnianym miesiącu wpływ do bud żetu NFZ był o 2,34 mld wyższy: wzrósł z 8,35 mld w 2020 r. do 10,69 mld w tym. Wprowadzając Polski Ład, rząd szacował, że dzięki temu będzie 7 mld zł więcej rocznie na leczenie. Zgodnie z przewidywaniami NFZ dodatkowych pieniędzy przybędzie jeszcze więcej.

Pieniędzy coraz więcej

Jak wynika z informacji DGP, już teraz NFZ zwrócił się do Ministerstwa Finansów o możliwość kolejnej zmiany planu w tym roku: nawet o 7 mld zł. To byłaby już druga zmiana - miesiąc temu fundusz zwiększył plan o 9 mld zł. Korekty to efekt dwóch okoliczności: dobrej sytuacji na rynku pracy i rosnących pensji, a więc większych wpływów ze składek oraz zmiany zasad opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców. Polski Ład podwyższył przedsiębiorcom jako grupie wysokość składki. Wcześniej płacili oni ryczałt (381 zł) niezależnie od dochodów, teraz wpłaty są uzależnione od dochodów. Na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą na skali płacą 9 proc. swojego dochodu składki zdrowotnej, a te, które rozliczają się wg stawki liniowej, płacą 4,9 proc. składki.
Reklama