Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rdr o 17,8 proc. i spadek mdm o 0,5 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 29,5 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2022 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 19,0 -0,1 9,6 16,4
pojazdy mechaniczne -11,2 -12,7 -9,3 28,7
paliwa 11,0 -5,9 15,5 4
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 11,9 6,7 0,2 12,4
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 18,9 0,5 15,9 11,4
odzież, obuwie 121,4 10,9 41,9 26,6
meble, AGD, RTV 27,9 -1,3 2,8 25,7
prasa, książki 38,2 -0,2 7,3 25,7
pozostałe 21,2 -9,1 31,2 26,1