"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w maju br. była wyższa o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku(przed rokiem wzrost o 4,7%) oraz wyższa o 14,2% w stosunku do kwietnia br. roku (przed rokiem wzrost o 10,2%)" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 9,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 2,4% wyższym w porównaniu z kwietniem 2022 roku, podano także.

Konsensus rynkowy to 8,5% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

"Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do maja 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków -o 34,7%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 3,9%, zaś w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 3,3%" - czytamy dalej.

Reklama

(ISBnews)