Polityka USA względem Europy

– Ameryka zaangażowała się długoterminowo w sprawy europejskie pod koniec II wojny światowej. W Europie, która została spustoszona najkrwawszą wojną w historii, nie było już państw i narodów zdolnych do decydowania o własnym losie. W tej właśnie pustce, dwie potęgi pozaeuropejskie USA i Związek Radziecki stanęły naprzeciwko siebie wzdłuż podziału Niemiec i tak zostało przez 40 lat – mówi Wiktor Babinski.

Zmiana polityki USA wobec Rosji

Reklama

– Od momentu uświadomienia sobie, że z twoimi założeniami strategicznymi coś idzie nie tak, co chyba wszyscy zauważyli już w 2012 roku, do momentu kiedy w całej elicie powstaje na tyle konsensus, że może się ona przyznać do błędu i stwierdzić, że musimy radykalnie zreorientować naszą politykę, jest daleka droga. Przyznanie, że nasza polityka wobec Rosji była błędna i teraz musimy ją całkowicie zmienić, wbrew interesom ekonomicznym oraz zwykłej trudności nie tylko przyznania się do błędu ale podjęcia wysiłku do zmienienia tej polityki - to bardzo ciężkie do zrobienia – mówi Babinski.

Wiktor Babinski – doktorant Yale, specjalizujący się w historii najnowszej relacji międzynarodowych w Europie.