Z przepisów zniknie wprawdzie kontrowersyjny mechanizm rolowania zaliczek, ale ustawodawca nie zmienił wprowadzonych 1 stycznia br. zasad wyliczania składki zdrowotnej. Chodzi o art. 83 ust. 1 i art. 83 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynika z nich, że jeśli kwota składki zdrowotnej przewyższa wysokość zaliczki na PIT wyliczonej według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r., to płatnik powinien tę składkę odpowiednio obniżyć.
– Nie ma wątpliwości, że w lipcu br. i w kolejnych miesiącach 2022 r. zespoły kadrowo-płacowe nadal będą musiały wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie, tj. według zasad bieżących i ubiegłorocznych. Wszystko, aby dokonać ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r. – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradczyni podatkowa i dyrektorka w Vialto Partners, która pierwsza zwróciła uwagę na problem.
Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy i partner zarządzający w LTCA, wyjaśnia, że dotyczy to pracowników o niskich dochodach oraz osób, które korzystają z ulg podatkowych (m.in. ulgi dla młodych i dla rodzin 4+).
– Oczywiście skorzystają oni na zmianach od lipca br., ale skorzystaliby bardziej, gdyby wysokość składki zdrowotnej była obniżana do wysokości bieżącej zaliczki na PIT, która w wielu przypadkach wynosi 0 zł – dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Reklama