W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 3,3%.

Strefa euro

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 2,7% w ujęciu miesięcznym w grudniu 2022 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,5% spadku w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 2,6% w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 2,8% oraz spadła o 2,5% w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,6% spadku w ujęciu rocznym.