W poniedziałek na śluzie Kanału Gliwickiego w Sławięcicach przeprowadzono eksperyment polegający na wprowadzeniu do wody roztworu opartego na wodzie utlenionej. Dzień później, na śluzie w Nowej Wsi powtórzono badanie z użyciem innego środka aktywnego. Celem tych działań było określenie możliwości ograniczenia populacji tzw. złotej algi, której obecność jest wiązana z masowymi śnięciami ryb w Odrze.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej eksperyment minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że walka ze złotą algą jest wyjątkowo trudna, m.in. ze względu na wiele niewiadomych dotyczących tego gatunku. Jak zaznaczyła, do tej pory nie udało się opracować specyfiku, który skutecznie zwalcza ten gatunek algi w wodach płynących.

"Dzięki punktom monitoringu mamy pełną informację i możliwość przewidywania miejsc, w których gatunek występuje, bądź może dojść do wyrzutu toksyny. (...) Polscy naukowcy, jako jedyni, wyodrębnili genotyp algi. (...) Przy kryzysie, jaki miał miejsce w tym roku, wszystkie służby zadziałały. Odra w tej chwili jest najlepiej przebadaną rzekę w Europie. Zrobiliśmy wszystko, żeby zapobiec powtórzeniu wydarzeń z ubiegłego roku. Mamy do czynienia z gatunkiem adoptującym się, występującym w różnych szczepach. Niczego nie możemy wykluczyć. Przygotowujemy się na każdy scenariusz, także kryzysowy, tak by minimalizować skutki" - powiedziała minister Moskwa.

Krzysztof Gołębiewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że do działań przy eksperymencie prowadzonych na dwóch śluzach Kanału Gliwickiego zaangażowano pracownie z Katowic i Opola, które będą przez najbliższe dni ustalały liczebność algi w wodzie w śluzach i jej reakcję na zastosowane środki. Ostatnie próbki będą pobrane w ciągu 14 dni od wprowadzenia preparatu do wody. Zbadane zostaną także ryby wpuszczone do śluz.

Reklama

Jak informuje na swojej stronie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, obecnie sytuacja na Odrze jest monitorowana w 27 stałych punktach pomiarowo-kontrolnych. Próbki wody są pobierane dwa razy w tygodniu; raz w tygodniu wykonywane są badania pod kątem występowania złotych alg. Ponadto uzupełniająco prowadzony jest całodobowo pilotażowy monitoring automatyczny jakości wód. GIOŚ prowadzi również badania innych polskich rzek. Obecnie złota alga punktowo pojawia się w starorzeczach Odry oraz w Kanale Gliwickim. Nie stwierdzono jej obecności w Wiśle ani w pozostałych polskich rzekach. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik