Indeks zaufania konsumentów wyniósł -16,9 pkt. wobec -17,9 pkt. poprzednio.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł -9,5 pkt. wobec -9,2 pkt. poprzednio; spodziewano się -8,9 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 4,9 pkt. Oczekiwano 4,3 pkt. wobec 4,6 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.