W grupie państw, które potrafiły skutecznie poradzić sobie zarówno z ochroną życia chorych na Covid-19, jak i utrzymaniu gospodarki na przyzwoitym poziomie są Japonia i Korea Południowa, podczas gdy Wielka Brytania, Hiszpania i Argentyna to państwa, które nie znalazły sposobu na skuteczną obronę przed atakiem koronawirusa.

Rzeczywiście, błąd tych, którym się nie powiodło, często zaczynał się od przekonania, że istnieje kompromis pomiędzy zamykaniem gospodarki a powstrzymaniem pandemii. Dane pokazują, że rządy działające z fałszywą nadzieją, że można kupić trochę więcej wzrostu gospodarczego za cenę kilku dodatkowych przypadków zakażenia wirusem, przeliczyły się. Działania te często kończyły się utrzymaniem niewielkiej liczby cennych miejsc pracy, kosztem o wiele większej liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.