Poza Argentyną na początku roku koszty finansowania zewnętrznego podniosły także Peru, Urugwaj i Polska, gdzie Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w styczniu stopę referencyjną NBP z 1,75 do 2,25 proc.

Przewiduje się, że w przyszłym tygodniu do tego grona dołączą Rumunia i Korea Południowa, ponieważ decydenci polityczni na całym świecie próbują walczyć ze skokami inflacji za pomocą podwyżek stóp procentowych.