Najwyższy poziom wpływu wzrostu cen energii na osłabienie wzrostu PKB na poziomie 1 proc. utrzyma się w pierwszym i drugim kwartale tego roku, później wpływ cen energii na PKB będzie malał.

ikona lupy />
Wpływ cen energii na wzrost PKB strefy euro / Bloomberg