Podczas gdy w 2021 r. import rosyjskich paliw mineralnych do USA stanowił równowartość 50 mln USD dziennie wydawanych na rosyjską energię, w UE liczba ta wyniosła 296 mln USD, wynika z danych Komisji Europejskiej, bazy danych ONZ Comtrade i Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych.

Oczekuje się, że unijny zakaz importu węgla - najbardziej wszechobecnego i najłatwiejszego do zastąpienia towaru - wejdzie w pełni w życie w sierpniu. Kolejna na liście sankcji jest ropa naftowa. Dopiero w piątek Niemcy, dotychczas główny hamulcowy embarga, dały zielone światło dla unijnego zakazu importu rosyjskiej ropy. Oczekuje się, że całkowity zakaz wejdzie w życie do końca roku.

Reklama

Na koniec zostaje rosyjski gaz, paliwo kopalne, które jest najtrudniej zastąpić w UE, ponieważ dociera na Kontynent rurociągami, a wielu krajom wciąż brakuje infrastruktury do odbioru LNG.

Rosja eksportuje głównie surowce i paliwa mineralne, które stanowią zdecydowaną większość towarów importowanych z tego kraju do UE i USA w 2021 roku. Żelazo, stal i drewno oraz kamienie i metale szlachetne stanowiły mniejszą część importu z Rosji do tych krajów. Wszystkie produkty importowane z Rosji stanowiły w 2021 r. tylko 0,7 proc. amerykańskiego handlu towarami, podczas gdy w UE liczba ta dochodziła do 3,6 proc.

Zależność od rosyjskich surowców USA i UE / statista.com