Jak wynika z przedstawionych danych, unijna gospodarka w czerwcu nadal rosła w II kwartale 2022 r. w takim samym tempie jak w poprzednim kwartale (0,6 proc.). Jednak w lipcu inflacja osiągnęła nowy rekordowy poziom, głównie za sprawą wysokich cen energii i żywności (9,8 proc.). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,2 proc. - podał Eurostat.

Przemysł

Reklama

Produkcja przemysłowa w czerwcu w UE nadal rosła (0,6 proc.), choć wolniej niż w maju (1,9 proc.), jednak obroty w branży budowlanej i handlu detalicznym zanotowały spadek (odpowiednio -1,2 proc. i -1,3 proc.)

Usługi

W maju 2022 r. obroty sektora usług rosły (2 proc.) czwarty miesiąc z rzędu i w szybszym tempie w porównaniu do poprzedniego miesiąca (gdy było to 0,5 proc). W szczególności bardzo silny wzrost odnotowały usługi noclegowe i gastronomiczne, co oznacza ożywienie sektora turystycznego po ograniczeniach wywołanych pandemią Covid-19.

Praca

Jeśli chodzi o rynek pracy, to w czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia nadal utrzymywała się na stałym poziomie (6 proc.), poniżej poziomu sprzed pandemii. W przypadku Polski wskaźnik ten był niższy od średniej unijnej i wyniósł 2,7 proc.

Zdrowie

Wskaźnik zgonów nadliczbowych wyniósł w czerwcu 6,2 proc. (w Polsce 7,1 proc.). Punktem referencyjnym jest średnia miesięczna liczba zgonów w latach 2016-2019.

Nastroje gospodarcze w UE spadały w lipcu piąty miesiąc z rzędu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz