Import z regionu, do którego zaliczają się między innymi Chiny, Indie, Japonia i Australia, wzrósł o 64 proc., z 515 mld euro w 2011 r. do poziomu 844 mld euro w 2021 r. podczas gdy w tym samym okresie eksport zwiększył się o 44 proc., z 407 mld euro do poziomu 583 mld euro. Przy większym wzroście importu spoza UE niż eksportu deficyt handlowy Unii z regionem Indo-Pacyfiku osiągnął 261 mld euro, co jest najwyższą wartością od 2011 r. (109 mld euro).

Tempo wzrostu importu i eksportu z regionu Indo-Pacyfiku w handlu pozaunijnym spadło w szczytowym okresie pandemii COVID-19 (odpowiednio -1 proc. i -7 proc. w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.). Wartości te odbiły się jednak w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosły o 21 proc. w przypadku importu i o 13 proc. w przypadku eksportu.

W 2021 r. region Indo-Pacyfiku stanowił znaczną część (40 proc.) całego importu poza UE. Eksport w tego regionu to 27 proc. całego eksportu poza UE.

Reklama