Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-październik 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego -15,6
eksport 283,7 20,6
import 299,3 28,1
mld USD
saldo handlu zagranicznego -16,7
eksport 302,9 7,7
import 319,6 14,4