W drugiej połowie XX wieku Europa była czołowym eksporterem spośród regionów i kontynentów świata. Na początku lat 80. udział Azji w światowym eksporcie wynosił mniej niż 20 proc., ale ostatecznie wzrósł do 36,3 proc. w 2021 r. To tylko 0,6 pkt proc. mniej niż udział Europy, który obecnie wynosi 36,9 proc. Biorąc pod uwagę ostatnią dynamikę, w 2022 r. Azja może wyprzedzić Europę jako największy eksporter towarów. Konkurencja ze strony Ameryki Północnej jest na razie mało prawdopodobna, ponieważ udział tego regionu w globalnym eksporcie spada od połowy lat 90. XX wieku.

Rosnące przesunięcie światowego handlu w kierunku azjatyckich gospodarek Chin, Korei Południowej, Hongkongu, Singapuru i Tajwanu znajduje również odzwierciedlenie w rozwoju rynków żeglugowych. To samo dotyczy obszaru lotnisk towarowych. Siedem z dziesięciu największych portów lotniczych pod względem przeładunków znajduje się obecnie w regionie Azji i Pacyfiku.

ikona lupy />
Udział regionów w globalnym eksporcie / statista.com