Eksperci uważają, że w ciągu najbliższych dwóch lat największe ryzyko niesie ze sobą kryzys kosztów utrzymania (tj. inflacja). Nie spodziewają się jednak, że rosnące ceny będą stanowić poważne zagrożenie za 10 lat, kiedy przewiduje się, że wszystkie cztery najpoważniejsze zagrożenia, przed którymi stanie wówczas świat, będą związane ze zmianami klimatycznymi.

Poniższy wykres dobrze ilustruje różnicę między tym, co eksperci uważają za ryzyko krótkoterminowe, a wyzwaniami, które będą kształtować świat przez lata, a nawet dziesięciolecia.

18. edycja raportu Global Risks Report WEF koncentruje się na ryzykach potencjalnego „wielokryzysu”, który jest klastrem współzależnych globalnych zagrożeń, takich jak pandemia, wojna, kryzys żywnościowy, ryzyko stagflacji i gra geopolityczna, o nakładających się skutkach.

Ekstremalne zjawiska klimatyczne lub kryzysy geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie, mogą na przykład prowadzić do kryzysów żywnościowych, wodnych lub energetycznych, które mogą mieć olbrzymie konsekwencje i ostatecznie doprowadzić do przewrotów politycznych, niepokojów społecznych, a nawet masowej migracji.

Reklama
ikona lupy />
Największa zagrożenia dla świata w perspektywie 2 i 10 lat / statista.com