Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,1 proc. rdr i wzrostu o 1,8 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,0 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem 2023 r.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lutym i styczniu 2023 r.:

  luty luty styczeń styczeń
  rdr mdm rdr mdm
         
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -1,2 0,4 1,8* -3,2*
górnictwo i wydobywanie 3,5 2,2 2,8* 5,6*
przetwórstwo przemysłowe -0,9 0,8 2,9* -4,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -4,7 -3,8 -6,0* 11,2*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -0,5 2,1 -3,2* -14,4*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)