Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2021 roku 58,2 proc. wobec 57,6 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,4 proc. wobec 55,6 proc. w II kw. 2021 r.