Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 481 tys. w październiku wobec 480 miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec października br. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

Reklama

(ISBnews)