"W moim przekonaniu, przynajmniej do marca nie będzie żadnych ruchów, jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych. Nie ma do tego podstaw. […] Obserwuję też, co mówią koleżanki i koledzy z Rady. Nasze stanowiska w ostatnich tygodniach uległy znaczącemu zbliżeniu" - powiedział Litwiniuk w Radio Tok FM.

Gospodarka wychodzi na prostą

Reklama

W połowie listopada w rozmowie z ISBnews członek RPP Cezary Kochalski ocenił, że stabilizacja stóp procentowych w całym 2024 r. jest możliwym scenariuszem. Według niego gospodarka wyszła ze sfery negatywnych odczytów i ryzyka recesji, natomiast osiągnięcie celu inflacyjnego 2,5% (+/-1 pkt proc.) nastąpi pod koniec horyzontu projekcji, tj. w 2025 r., co przy niepewności odnośnie kształtowania się popytu oraz kształtu polityki fiskalnej uzasadnia listopadową decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Kochalski powiedział: "Czy ja dopuszczam przez cały przyszły rok brak zmian stóp procentowych i pozostawienie stopy referencyjnej na poziomie 5,75%? Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: tak. Natomiast to nie oznacza, że zapowiadam, iż tak się oczywiście stanie. Będzie to zapewne zależało od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarcze".

Poskramianie inflacji

Kilka dni później członek RPP Ludwik Kotecki powiedział w rozmowie z ISBnews, że nowy czynnik ryzyka dla trwających obecnie procesów dezinflacji, jakim jest silniejsze i szybsze odbicie polskiej gospodarki względem wcześniejszych oczekiwań, może zamknąć przestrzeń do dalszych, szczególnie tak dużych, jak w ostatnich miesiącach, obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, a generując presję popytową, może utrudnić dalsze poskramianie inflacji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła (wg wstępnych danych) 6,5% r/r w listopadzie; jednocześnie zrewidował wzrost PKB za III kw. do 0,5% r/r z szacowanych wcześniej 0,4%.

W listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

(ISBnews)