Badanie przeprowadziła na jego zlecenie pracownia Social Changes.

55 proc. badanych opowiedziało się przeciwko wpuszczaniu przybyszów z Azji; w tym 30 proc. "zdecydowanie nie", a 25 proc. "raczej nie".

Na pytanie, czy Polska powinna przyjmować imigrantów, którzy docierają na granicę z Białorusią z Azji, twierdząco odpowiedziało 26 proc., odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 8 proc. ankietowanych.Niemal co piąty respondent - 19 proc. – nie miał zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej, 1057-osobowej próbie Polaków od 20 do 23 sierpnia br.