Ile osób liczy Unia Europejska?

Na początku stycznia 2022 r. populacja Unii Europejskiej była na poziomie 446,7 mln, podczas gdy 1 stycznia 2023 r. liczba ta wzrosła do 448,4 mln osób.

Obserwowany wzrost liczby ludności można w dużej mierze przypisać wzmożonym ruchom migracyjnym po COVID-19 oraz masowemu napływowi mieszkańców Ukrainy, którzy otrzymali status ochrony czasowej w krajach UE, w wyniku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r. Tym sposobem największa demograficzna bolączka Starego Kontynentu, czyli ujemny przyrost (więcej zgonów niż urodzeń), była znacznie niższa niż dodatnie saldo migracji.

Reklama

Według danych Eurostatu w dłuższym okresie liczba ludności UE wzrosła z 354,5 mln w 1960 r. do 448,4 mln w dniu 1 stycznia 2023 r., co oznacza wzrost o 93,9 mln osób.

W ostatnich dziesięcioleciach tempo wzrostu liczby ludności stopniowo spowalniało. W latach 2005–2022 liczba ludności UE rosła średnio o około 0,8 mln osób rocznie w porównaniu ze średnim wzrostem o około 3,0 mln osób rocznie w latach 60. XX wieku.

Żniwo pandemii Covid-19

Dane Eurostatu pokazują, że z powodu pandemii COVID-19 populacja UE w krótkim czasie spadła. W 2020 r. liczba ludności we wspólnym bloku zmalała o około pół miliona osób, a w 2021 r. o prawie 0,3 mln osób. Teraz populacja zaczęła rosnąć. W 2022 r. w UE było o 1,7 mln osób więcej niż w poprzednim roku.

Największe i najmniejsze nacje Wspólnoty

Liczba ludności poszczególnych krajów UE w dniu 1 stycznia 2023 r. wahała się od 0,5 mln na Malcie do 84,4 mln w Niemczech. Niemcy, Francja i Włochy łącznie stanowiły prawie połowę (47 proc.) ogółu ludności UE na początku stycznia 2023 r.

Chociaż ogólna liczba ludności UE wzrosła w 2022 r., nie we wszystkich państwach członkowskich zaobserwowano wzrost liczby ludności.

W sumie siedem państw odnotowało spadek liczby ludności w 2022 r. Najszybciej kurczyła się populacja Bułgarii, gdzie w 2022 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 5,7 proc., a na drugim miejscu znalazła się Polska. Z danych Eurostatu wynika, że na początku 2023 r. w Polsce żyło 36,75 mln osób, podczas gdy rok wcześniej populacja w była na poziomie 37,65 mln osób. W 2022 roku populacja w Polsce skurczyła się o 2,4 proc.

Największe spadki liczby ludności w Polsce

W wartościach bezwzględnych największy spadek odnotowano w Polsce, gdzie populacja spadła o 900 tys. 511 osób. Kolejne były: Bułgaria ze spadkiem o 391 tys. 227 osób i Włochy, gdzie populacja skurczyła się o 179 tys. 419 osób. Najmniejszy spadek odnotowano w Słowacji. U naszych południowych sąsiadów populacja zmniejszyła się o 5 920 osób.

Wzrosty odnotowano w pozostałych 20 krajach, przy czym największy w Niemczech (1 121 721 osób), a najmniejszy na Łotwie (7 251 osób).