"Pierwsze decyzje będą miały decyzje zostaną wydane 31 maja, a spłaty rozpoczną się od 25 czerwca" - powiedział Marczuk podczas konferencji prasowej.

Doprecyzował, że chodzi o przedsiębiorców, którzy z tarczy skorzystali w kwietniu 2020. W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali środki w maju i w czerwcu decyzje o umorzeniu części subwencji zapadną w następnych miesiącach, a spłaty mają rozpocząć się odpowiednio od 25 lipca i 25 sierpnia.

Reklama

PFR w oparciu o kanały bankowości elektronicznej przedstawia przedsiębiorcom predefiniowane wnioski ws. umorzeń. Dotychczas otrzymało je ok. 1 tys. przedsiębiorców, do piątku ma je otrzymać kolejne 70 tys.

Jak podkreślił Marczuk, na razie przedsiębiorcy powinni się z nimi zapoznać. Wypełniać będzie je można dopiero po upływie roku od wypłaty środków w ramach tarczy. Ci przedsiębiorcy, którzy subwencję otrzymali w kwietniu – będą mieli obowiązek zrobić to do 18 maja.

Spłata nieumorzonych bądź nie podlegających umorzeniu środków z tarczy rozłożona zostanie na maksymalnie 24 miesiące odbywać się będzie w nieoprocentowanych ratach. Ma się rozpocząć po upływie 13 miesięcy licząc od pierwszego pełnego miesiąca po miesiącu, w którym wypłacono subwencję.

Do programu umorzeń w ramach tarczy finansowej 1.0 przystąpi 346 770 firm, które otrzymały łącznie 60 405 mln zł.