Poprawa sytuacji lecznic to cel projektu ustawy, który tuż przed Nowym Rokiem trafił do konsultacji publicznych. Jak przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, w ten sposób zostanie uruchomiona „fundamentalna reforma polskiego szpitalnictwa”.
Dotychczasowe próby zmian i uporządkowania systemu kończyły się niepowodzeniem. Przyznają to sami autorzy projektu. Szpitale z jednej strony stanowią podstawę całego systemu leczenia, z drugiej strony – rośnie ich zadłużenie.
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, zobowiązania ogółem w latach 2017–2020 zwiększyły się z 14,1 mld zł do 20,06 mld zł. Zobowiązania wymagalne wzrosły w tym czasie z 1,6 mld do 2,1 mld zł. Przede wszystkim ten problem ma być rozwiązany za pomocą nowej regulacji.
„Planuje się, że na skutek realizacji przewidzianych w projektowanej ustawie rozwiązań problem występowania zobowiązań wymagalnych w podmiotach szpitalnych zostanie wyeliminowany” – piszą autorzy projektu.
Reklama
Jak ma to zostać zrobione? Najpierw ma być dokonana rzetelna ocena sytuacji każdej jednostki i przydzielenie do jednej z czterech kategorii (od A do D). O klasyfikacji będą decydować takie wskaźniki, jak rentowność, płynność czy relacja zobowiązań do przychodów. Do miejsc z najgorszymi wynikami, gdzie np. rentowność będzie mniejsza niż 5 proc., a relacja zobowiązań do przychodów będzie przekraczać 50 proc., wejdą nadzorcy. Prowadzona będzie restrukturyzacja, a w najgorszym przypadku do placówki wejdzie zarząd komisaryczny. Wszystkie te procesy będą nadzorowane przez Agencję Rozwoju Szpitali. Nowa instytucja ma przejąć odpowiedzialność za ten obszar systemu ochrony zdrowia. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił, że do najgorszej kategorii zostanie zapisanych maksimum 50 podmiotów.
Plany naprawcze obejmą większą liczbę jednostek. Autorzy projektu nie mówią ile. Ale szacują, że rocznie sąd restrukturyzacyjny będzie zajmował się ok. 400 zażaleniami na postanowienia prezesa ARS oraz ok. 370 postępowaniami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia oraz wyrażenia zgody na zastosowanie środków naruszających interes podmiotów trzecich.