Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

  wartość zmiana (proc.)
mld EUR    
     
saldo handlu zagranicznego -19,8  
eksport 343,8 19,3
import 363,7 25,6
     
mld USD    
     
saldo handlu zagranicznego -21  
eksport 363,3 6,2
import 384,3 11,9