Wskaźniki waloryzacji kapitału i subkont są wyraźnie wyższe niż w 2022 r. Dla porównania wskaźnik waloryzacji środków zgromadzonych w ZUS wyniosła wówczas odpowiednio 9,33 proc. dla kapitału na indywidualnych kontach oraz 7,07 proc. dla funduszy na subkontach.

Rekordowa waloryzacja będzie dotyczyć składek zgromadzonych do dnia 31 grudnia 2022 roku, a podwyżka zostanie dopisana do konta 1 czerwca 2023 roku. Dzięki temu zabiegowi emerytura osoby, która przejdzie na emeryturę w drugiej połowie roku, może być o kilkaset złotych wyższa. Czerwcowa waloryzacja dotyczy tylko osób, które nie pobierają emerytury. Podwyżka wypłacanych już rent i emerytur odbyła się bowiem w marcu.

Czym jest subkonto emerytalne w ZUS

Reklama

Na subkontach w ZUS zapisane są środki przeniesione z OFE oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 roku. W przeciwieństwie do funduszy zgromadzonych na koncie podstawowym w ZUS, pieniądze z subkonta są dziedziczone.

Jak liczona jest waloryzacja kapitału i środków na subkontach

Składki na ubezpieczenie emerytalne i fundusze zgromadzone na subkontach są waloryzowane według wskaźnika, który co roku zmienia swoją wartość.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne

W przypadku ubezpieczenia emerytalnego do obliczenia poziomu wskaźnika waloryzacji składek wykorzystuje się poziom inflacji oraz tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych rok do roku. Wskaźnik ten służy do waloryzacji składek emerytalnych za okres od 1999 roku do 31 grudnia roku poprzedzającego czerwcową waloryzację kapitału początkowego.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne nie może ujemny, a jego wartość za rok poprzedni jest ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wskaźnik waloryzacji subkonta w ZUS

Waloryzacja funduszy znajdujących się na subkontach zależy od przeciętnego nominalnego wzrostu PKB w okresie pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji. Również wskaźnik waloryzacji subkonta nie może być ujemny. Jego waloryzacja przynosi największe korzyści dla przyszłych emerytów w czasie niskiej inflacji i wysokiego wzrostu gospodarczego. Wskaźnik waloryzacji środków na subkontach podaje GUS.

Na jaki poziom waloryzacji możemy liczyć w przyszłych latach

Według jednego z rządowych projektów ustaw prognozowane wskaźniki waloryzacji emerytur i rent w nadchodzących latach wyniosą:

  • 10,19 proc. w 2024 roku,
  • 5,77 proc. w 2025 roku,
  • 4,15 proc. w 2026 roku,
  • 4,42 proc. w 2027 roku.

Jak widać z powyższych informacji, rząd spodziewa się w przyszłym roku dość wysokiej inflacji, która będzie systematycznie spadać. Ale ile realnie będą wynosiły wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i subkont w ZUS dowiemy się dopiero w nadchodzących latach.