Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odnotowały nadwyżkę budżetową na poziomie 11,9 mld zł w I kw. br., poinformowało Ministerstwo Finansów.

"Budżety JST zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 883 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 50 846 mln zł; wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 14 822 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 022 mln zł" - podał resort.

Resort podał, że w I kw. br. łączna kwota wykonanych dochodów ogółem wyniosła 90 995 mln zł (tj. 26,3% planu); łączna kwota wykonanych wydatków ogółem wyniosła 79 112 mln zł (tj. 19,9% planu).

(ISBnews)