"Inwestycje te wesprą modernizację systemów energetycznych, redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie oraz poprawę efektywności energetycznej. Jest to największa jak dotąd wypłata za pośrednictwem funduszu modernizacyjnego, zwiększająca łączne wydatki do 12,65 mld euro od stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Fundusz Modernizacyjny: Jaki ma cel?

Inwestycje te pomagają państwom członkowskim osiągnąć ich cele w zakresie klimatu i energii oraz przyczyniają się do długoterminowego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez 2050, podano także.

Reklama

Państwa członkowskie korzystające z pierwszej wypłaty w 2024 r. to Bułgaria (65,2 mln euro), Chorwacja (52 mln euro), Czechy (835,2 mln euro), Estonia (24,1 mln euro), Węgry (76,8 mln euro), Łotwa (26,8 mln euro) mln euro), Litwa (59 mln euro), Polska (697,5 mln euro), Rumunia (1,095 mld euro) i Słowacja (35 mln euro).

Wspierane projekty koncentrują się na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystaniu i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej.

Fundusz Modernizacyjny: Jakie projekty będą dofinansowane?

Projekty, które otrzymały dofinansowanie obejmują m.in.:

- modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce;

- wzmocnienie sieci przesyłowej energii elektrycznej w celu wsparcia integracji odnawialnych źródeł energii w Bułgarii;

- magazynowanie energii w Chorwacji;

- wsparcie gospodarstw domowych w zakresie zakupu i instalacji nowych systemów fotowoltaicznych w Czechach;

- poprawę efektywności energetycznej i promowanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach sektora publicznego w Estonii;

- produkcję wodoru odnawialnego i wysokosprawna kogeneracja na Słowacji.

Fundusz Modernizacyjny: Co to jest?

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie zaplanowano na sierpień 2024 r. i wrzesień 2024 r.

Fundusz Modernizacyjny, finansowany z dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu CO2, ma na celu wsparcie trzynastu państw członkowskich o niższych dochodach w przejściu na neutralność klimatyczną. Są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, a także Grecja, Portugalia i Słowenia.