Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że we wrześniu ceny rdr wzrosły o 5,8 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.

­

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2021 r.:

waga wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm­ rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 5,9 0,7 5,5 0,3
Inflacja towarów 5,6 0,6
Inflacja usług 6,6 0,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 4,4 0,1 3,9 -0,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 2,1 0,1 1,8 0,2
Odzież i obuwie 4,21 0,5 3,1 0 -0,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 7,2 0,6 6,9 0,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 3,8 0,7 3,3 -0,3
Zdrowie 5,39 3,1 0,4 3,0­­ 0,4
Transport 8,88 18,5 1,2 17,8 1,4
Łączność 5,0 5,3 2,3 4,2 0,8
Rekreacja i kultura 5,78 4,8 0,0 5,8 0
Edukacja 1,02 4,3 2,0 4,8 0,1
Restauracja i hotele 4,56 7,0 0,8 6,6 0,6
Inne towary i usługi 5,51 2,6 0,3 1,8 0,4