Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 7,0 proc. w kwietniu 2023, co oznacza wzrost z poziomu 6,9 proc. w marcu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 7,4 proc.

Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 8,1 proc. w kwietniu 2023 r., co oznacza spadek z 8,3 proc. w marcu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,1 proc.

Inflacja roczna w krajach UE

Reklama

W porównaniu z marcem roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich i wzrosła w pięciu.

Najniższe roczne wskaźniki wzrostu cen odnotowano w Luksemburgu (2,7%). Kolejne kraje z najniższą inflacją to Belgia (3,3 proc.) i Hiszpania (3,8 proc.).

Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Węgrzech (24,5 proc.), Łotwie (15,0 proc.) w Czechach (14,3 proc.). oraz w Polsce i Słowacji (14,0 proc.)

W kwietniu największy udział w rocznej stopie inflacji w strefie euro miały żywność, alkohol i tytoń (+2,75 punktu procentowego), a następnie usługi (+2,21 p.p.), nieenergetyczne towary przemysłowe (+1,62 p.p.) i energia (+0,38 p.p.).

Inflacja miesięczna w krajach UE

W ujęciu miesięcznym inflacja HICP w zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej wyniosła 0,6 proc. Najwyższy miesięczny wzrost cen odnotowano na Malcie (3,1 proc.), w Estonii (1,9 proc.) i w Holandii (1,6 proc.). Od marca do kwietnia w dwóch krajach Wspólnoty ceny spadły, w Belgii o 1,3 proc. oraz w Czechach o 0,1 proc.

W Polsce miesięczna inflacja HICP była na poziomie 0,8 proc.