"Nie sądzę, żeby przejęcie PGNiG udało się sfinalizować w tym roku, to dość skomplikowany proces w związku z koncesjami PGNiG na wydobycie gazu, chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość tych koncesji. Myślę, że nastąpi to do połowy przyszłego roku" - powiedział Sasin dziennikarzom.

Jak dodał, w jego ocenie, szybciej może natomiast zostać sfinalizowanie przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

"Ambicją rządu i PKN Orlen jest, żeby postarać się sfinalizować ten proces do końca 2021 roku, ale nie mogę tego zagwarantować" - dodał wicepremier.

Reklama

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.