"Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" to finansowane z Funduszy Europejskich działanie, które miało na celu łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. W konkursie przewidziano wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski m.in. na zakup oprogramowania lub pokrycie kosztów usług programistycznych oraz doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrażaniu nowych rozwiązań cyfrowych.

Jak przekazała w poniedziałkowym komunikacie PARP, ponowne zwiększenie alokacji - tym razem o ok. 6,5 mln zł, do blisko 156 mln zł - wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowanie dodatkowych 67 wniosków z listy rezerwowej. W rezultacie środki otrzyma łącznie 726 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Średnia wartość każdego z wybranych projektów to 215 tys. zł - podała PARP.

Największą grupę wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków stanowią projekty mikroprzedsiębiorstw – ponad 40 proc. Małe firmy odpowiadały za ponad 30 proc. dofinansowanych projektów, a średnie – za ponad 20 proc. Wśród wspartych w konkursie "Bony na cyfryzację" przedsiębiorstw najliczniej reprezentowane branże to: edukacja, hotele oraz restauracje - dodano w komunikacie.

Konkurs "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" zorganizowany został w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) w ramach specjalnej linii budżetowej programu React-EU. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże, za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został ponownie zwiększony łącznie o blisko 46 mln zł. Ubiegający się o dofinansowanie mogli wnioskować o wsparcie w wysokości 51-255 tys. zł. Pierwotna alokacja działania wynosiła 110 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Reklama

mk/ skr/