Polska zajmuje drugie miejsce w Europie jeśli chodzi o ściąganie inwestycji zagranicznych. Wyprzedza nas tylko Hiszpania – wskazał prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Obecnie obsługujemy ok. 200 projektów inwestycyjnych. Liczba ta jest zbieżna z tym, co było w 2019 roku, zatem wróciliśmy do trendu sprzed pandemii. To dobrze rokuje na przyszłość. Z tych 200 projektów około 60 jest związanych z sektorem usługowym. Drugą co do wielkości branżą, jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, jest branża motoryzacyjna i elektromobilność – wyjaśniał Krzysztof Drynda.

Eksport

Jeśli chodzi o eksport, to nawet w czasie pandemii Polska notowała wzrosty, co jest swego rodzaju ewenementem w porównaniu do innych krajów - mówił w czasie Kongresu 590 Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polski eksport w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o ok. 130 proc., a od 2015 roku mamy stałą nadwyżkę eksportu nad importem. Ponadto istnieje jeszcze bardzo wiele miejsc takich jak Afryka, czy Ameryka Południowa, dokąd Polska może sprzedawać swoje produkty – wskazał Krzysztof Drynda.