Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

Analitycy MRPiT zaznaczyli, że wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym rośnie produkcja przemysłowa, co wskazuje na "szybsze od oczekiwań odrabianie strat w przemyśle, spowodowanych pandemią COVID-19". W porównaniu z sierpniem br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,5 proc.

Resort zwrócił uwagę, że wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych)odnotowano w 23 działach przemysłu. Największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,6 proc.) i komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 22,8 proc.). Niższe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 15,8 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,1 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,7 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 7,9 proc.), wyrobów z metali (o 7,8 proc.) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,4 proc.).

Reklama

Największe spadki w ujęciu rok do roku dotyczyły, z kolei, produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 25,6 proc.) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 17,8 proc.).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły we wrześniu o 1,6 proc. w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z sierpniem br. wzrosły o 0,1 proc. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,5 proc. rdr i o 0,3 proc. w relacji do sierpnia br. - zaznaczył resort.

W ocenie MRPiT w październiku można oczekiwać spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2 proc. w ujęciu rocznym, "głównie za sprawą niższych od oczekiwań wyników produkcji dóbr związanych z energią oraz efektów kalendarzowych".

"Utrzyma się także kompozycja sektorów notujących wzrosty i spadki produkcji, przy czym można oczekiwać płytszych wzrostów i głębszych spadków" - wskazał resort.