Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 845 mln euro wobec 333 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 87 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 mld zł, tj. o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2020 r. wzrosła o 1 mld zł, tj. o 1,2 proc. i osiągnęła poziom 83,2 mld zł. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu przede wszystkim baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, miedzi rafinowanej, odbiorników telewizyjnych i samochodów dostawczych. Natomiast największy wpływ na dynamikę importu miał wzrost wartości przywiezionego z zagranicy sprzętu do gier, chemikaliów nieorganicznych, odbiorników telewizyjnych, akumulatorów elektrycznych i ciągników drogowych. W styczniu 2021 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2020 r. zmniejszyły się o 1,4 mld zł, tj. o 6 proc.. Wartość rozchodów wyniosła 11,4 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł, tj. o 12,3 proc., podano również.

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,7 proc. r: r w lutym; konsensus: 3,5 proc. r: r

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. w lutym 2021 r. w ujęciu rocznym wobec 3,9 proc. r/r w styczniu 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 3,5 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 1,7 proc. w ujęciu rocznym wobec 1,5 proc. w styczniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,5 proc. w lutym wobec 2,7 proc. w styczniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,3 proc. w lutym wobec 2,6 proc. w styczniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,4 proc. r/r w lutym 2021 r., wobec 2,6 proc. r/r w styczniu.

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - czytamy w komunikacie.