W międzynarodowych porównaniach danych z rachunków narodowych, takich jak PKB per capita, pożądane jest nie tylko wyrażanie liczb we wspólnej walucie, ale także uwzględnianie różnic w poziomach cen. Dlatego Eurostat do porównań wykorzystuje standard siły nabywczej, w skrócie PPS, który jest sztuczną jednostką walutową. Teoretycznie za jeden PPS można kupić taką samą ilość towarów i usług w każdym kraju.

Dane używane do pomiaru aktywności gospodarczej pokazują znaczne różnice między członkami UE pod względem PKB na mieszkańca.

Najzamożniejsi mieszkańcy UE

W 2022 r. zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca spośród wszystkich 27 krajów uwzględnionych w tym porównaniu ma Luksemburg (261 proc. średniej UE), gdzie PKB na mieszkańca jest o 161 proc. powyżej średniej UE. Można to w pewnym stopniu wytłumaczyć faktem, że w kraju zatrudniona jest duża liczba obcokrajowców, którzy mimo tego, że nie są rezydentami Luksemburga, to jednak przyczyniają się do podwyższenia jego PKB - wydatki na konsumpcję są rejestrowane na rachunku narodowym kraju ich zamieszkania.

Reklama

Na drugim miejscu uplasowała się Irlandia z wynikiem 134 proc. powyżej średniej unijnej, za nią są: Dania, Holandia, Austria i Belgia, z PKB na mieszkańca w każdym z nich o ponad 120 proc. powyżej średniej.

Wysoki poziom PKB na mieszkańca w Irlandii można częściowo wytłumaczyć obecnością dużych międzynarodowych firm posiadających własność intelektualną. Związana z tymi aktywami produkcja kontraktowa tworzy PKB, a duża część dochodów uzyskanych z niej wraca do ostatecznych właścicieli firm za granicą.

Szwecja, Niemcy, Finlandia, Malta i Francja to kolejne państwa członkowskie UE, których PKB na mieszkańca jest wyższy od średniej unijnej.

W pogoni za średnią unijną

Kolejne kraje to Włochy, Słowenia, Cypr i Czechy. Ich PKB per capita wyrażone w standardzie siły nabywczej mieszczą się w przedziale do 10 proc. poniżej średniej UE.

PKB per capita Polski, podobnie jak Węgier, Portugalii, Rumunii, Łotwy i Chorwacji znajduje się poniżej średniej UE w przedziale do 30 proc. Według szacunków Eurostatu w Polsce PKB na mieszkańca w PPP było na poziomie 79 proc. Wskaźnik niższy niż w Polsce ma osiem krajów UE.

Najniższy ma Bułgaria, która odnotowuje PKB na mieszkańca na poziomie 59 proc. średniej UE (41 proc. poniżej średniej UE).