KE wprowadziła tego dnia zasady wzajemności i proporcjonalności jako nowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na eksport szczepionek poza UE. To wzmocnienie unijnego mechanizmu, który umożliwia blokadę wywozu szczepionek.

"Wykorzystaliśmy ten mechanizm w sposób wyważony. Zezwalaliśmy na eksport na podstawie tego, że nie zagroził on zobowiązaniom podjętym przez firmy farmaceutyczne w ramach ich wcześniejszych umów sprzedaży. Spośród 381 wniosków zatwierdzono 380. Nie zatwierdzono tylko jednego wniosku o zezwolenie na wywóz, ponieważ naruszyłoby to zobowiązania firmy AstraZeneca. Przypominam, że AstraZeneca zrealizowała tylko niewielką część swoich uzgodnionych zobowiązań" - powiedział Dombrovskis.