Jak informuje MSZ w komunikacie, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) zapewnia na Ukrainie podstawową opiekę medyczną, a także remontuje zniszczone szpitale, odbudowuje uszkodzone szkoły, czy linie przesyłu wody. "Realizowane są też programy rehabilitacji osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego" - zaznaczył resort.

MKCK jest strategicznym partnerem Polski w zakresie niesienia pomocy humanitarnej. Polska wpłata - jak wyjaśnia MSZ - ma na celu wsparcie działań MKCK na obszarach trudno dostępnych pod względem bezpieczeństwa. Jest też częścią zobowiązania wynikającego z Porozumienia o współpracy z MKCK podpisanego przez Polskę 26 września 2018 r.