W grudniu dobrze działalność prezydenta oceniło 46 proc. ankietowanych - o 4 pkt proc. mniej niż w sondażu z listopada. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 46 proc. badanych - o 6 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Zdania nie wyraziło 8 proc. - o dwa punkty proc. mniej niż poprzednio.

W grudniu notowania Sejmu są zauważalnie gorsze

Jak zauważa CBOS po zaobserwowanej w poprzednim miesiącu poprawie, w grudniu nastąpiła korekta notowań głowy państwa, które wróciły do wcześniejszego poziomu.

Reklama

W grudniu notowania Sejmu są zauważalnie gorsze niż przed miesiącem, natomiast notowania Senatu pozostają w zasadzie niezmienione.

Zgodnie z sondażem, pozytywnie pracę posłów oceniło 22 proc. badanych (od listopada spadek o 3 pkt. proc.), a negatywnie – 65 proc., (więcej o 6 punktów proc.). Zdania nie wyraziło 13 proc. badanych (mniej o 3 pkt. proc.).

Zadowolenie z działalności Senatu wyraziło 32 proc. badanych (bez zmian), negatywnie oceniło ją 50 proc. (więcej o 1 punkt). Zdania nie wyraziło 18 proc. (mniej o 1 pkt. proc.).

Opinie o pracy posłów są jeszcze gorsze, niż były

"Po lepszych notowaniach Sejmu i głowy państwa w listopadzie, w grudniu nastąpiła korekta, przy czym, o ile oceny prezydenta powróciły do stanu sprzed zeszłomiesięcznej poprawy, o tyle opinie o pracy posłów są jeszcze gorsze, niż były. Obok styczniowych to najsłabsze notowania izby niższej w tym roku. Względnie stabilne, zarówno na przestrzeni ostatniego miesiąca, jak i półrocza, pozostają opinie o działalności izby wyższej parlamentu" - podkreśla CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 br. na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).