Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska w 2020 r. wystąpiło, w trybie dostępu do informacji publicznej, o udostępnienie umowy koalicyjnej z dnia 26 września 2020 r. zawartej pomiędzy PiS, Solidarną Polską i Porozumieniem.

Czytaj więcej na wwww.gazetaprawna.pl