Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek w Bukareszcie, że w środę na Radzie Ministrów "stanie" specjalna uchwała dotycząca zachęty do tworzenia nowych zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji. Premier wskazywał, że polskie zdolności produkcyjne są "zdecydowanie za małe".

Morawiecki przypomniał, że w poniedziałek z komisarzem UE odpowiadającym za rynek wewnętrzny Thierrym Bretonem "przypieczętował" wielomiesięczny proces starań o środki unijne na zakup i zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji. "Znaleźliśmy się dokładnie w takim momencie historii i dobrze, że również tutaj Polska i polski rząd zadziałały zdecydowanie jeszcze przed wojną, (...) aby wzmacniać zakupy amunicji na całym świecie i wzmacniać zdolność produkcji amunicji już teraz w Polsce" - mówił szef rządu.

Zgodnie z harmonogramem obrad opublikowanym na stronach rządowych, ministrowie rozpatrzą również projekt ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Reklama

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Ministrowie rozpatrzą również projekt zmieniający zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych i mający przyznać użytkownikom wieczystym gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa roszczenia o nabycie prawa własności gruntu. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez ministerstwo rozwoju i technologii.

Dotyczy on m.in. zmiany zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego. Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, zgodnie z proponowanymi regulacjami cena nieruchomości niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej nabywanej przez użytkownika wieczystego w drodze umowy cywilnoprawnej, będzie ustalana jako dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Rząd zajmie się ponadto - jak wynika z harmonogramu - projektem ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. Zgodnie z projektem Szkoła Główna Służby Pożarniczej stanie się Akademią Pożarniczą, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Akademią Policji w Szczytnie.

Ministrowie zajmą się rówineż projektem ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027. Jak przekazano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest "opracowanie regulacji prawnych dających podstawę wdrażania Programu Operacyjnego +Rybactwo i Morze+ na lata 2021–2027". (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka