Program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków" zakreśla perspektywę do 2031 r.

Pasażerowie na kolej

Wśród propozycji programowych znalazły się bezpłatne bilety kolejowe dla seniorów od 70. roku życia, a także wprowadzenie w porozumieniu z samorządami wspólnego biletu w atrakcyjnej cenie, który będzie obowiązywał na wszystkie pociągi w całej Polsce. "Doprowadzimy do dalszego wzrostu liczby pasażerów polskiej kolei. Naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r." - wskazano.

Reklama

Nie tylko CPK

W programie wymieniono budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, wraz z siecią kolejową. "Równolegle będziemy utrzymywać i rozwijać regionalne porty lotnicze, takie jak Kraków-Balice, Rzeszów-Jasionka, Katowice-Pyrzowice czy Zielona Góra-Babimost. Będą one komplementarne względem CPK, a przy tym dzięki nim jeszcze skuteczniej zadbamy o rozwój gospodarczy polskich regionów. Efektem będzie pojawienie się na nich nowych, dostępnych dla lokalnych społeczności połączeń krajowych i międzynarodowych, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Zachowane zostanie także Lotnisko Chopina w Warszawie" - zadeklarowano.

Morskie porty będą rosły

W dokumencie znalazły się też inwestycje umożliwiające rozwój małych i średnich portów, takich jak Darłowo, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo i Elbląg. Celem rozwoju portów morskich jest 260 mln ton przeładowanych towarów w okresie 10 lat we wszystkich portach morskich - napisano.

Energetyka atomowa i OZE

W części poświęconej energetyce podkreślono, że do 2030 r. moc zainstalowana w OZE ulegnie podwojeniu, ponadto kontynuowane będą inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, a także w energię jądrową, która docelowo stanowić będzie podstawę polskiego miksu energetycznego i zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Węgiel i polskie górnictwo

Zapewniono, że do czasu zrealizowania inwestycji w OZE i energetykę jądrową, węgiel jest i pozostanie gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego. "Utrzymamy wydobycie w krajowych zakładach wydobywczych, aby zapewnić odpowiednią ilość surowca dla energetyki. Będziemy kontynuować proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wspierać jej funkcjonowanie tak długo, jak będzie to konieczne, także poprzez inwestycje w utrzymanie i niezbędne modernizacje bloków węglowych. Zrealizujemy porozumienia społeczne zawarte z przedstawicielami branży górniczej i energetycznej. Ochronimy polską energetykę przed wpływami ideologii klimatycznej" - zaznaczono.

Prosumenci i ceny energii i ciepła

W programie założono, że liczba prosumentów podwoi się, będzie ich ponad 2,5 mln. Kontynuowane mają być programy osłonowe. "Gwarantujemy, że w dalszym ciągu będziemy wprowadzać konkretne rozwiązania, które skutkować będą akceptowalnymi cenami energii i ciepła - zarówno dla polskich rodzin, jak i innych ważnych społecznie podmiotów" - podkreślono.

Polskie śmieci drogie jak złoto

Zapowiedziano ukrócenie niekontrolowanych wzrostów cen za wywóz nieczystości. W tym celu ma być wprowadzona instytucja narodowego regulatora, który będzie zatwierdzał gminom stawki za wywóz śmieci i kontrolował koszty wchodzące w skład taryfy za odpady. W dokumencie zapisano też, że do 2031 r. zlikwidowanych zostanie 500 tys. pieców węglowych. "Dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli będziemy dążyć do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - dodano.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." z terminem końca ważności

Podkreślono, że program "bezpieczny kredyt 2 proc." będzie funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty; kontynuowany będzie też program budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego.

Nowe grunty pod zabudowę mieszkaniową

"Do wykorzystania na cele mieszkaniowe uruchomione zostaną także grunty należące do spółek Skarbu Państwa. Stworzy to dodatkowy potencjał do budowy mieszkań, zwłaszcza w dużych aglomeracjach" - zapowiedziano.

Eksport polskich płodów rolnych

Wskazano, że kluczowym zadaniem do 2031 r. jest zapewnienie stabilizacji polskiemu rolnictwu i polskiej wsi. "Stworzymy takie warunki instytucjonalne, prawne i środowiskowe, które pozwolą wszystkim rolnikom, także tym prowadzącym małe gospodarstwa, żyć z produkcji rolnej" - zapewniono. "Wybudujemy Terminal Towarowy (AgroPort) oraz rozbudujemy infrastrukturę portów, działającą na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe (przy zaangażowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa)" - podano.

Przetwórstwo rolne w polskich rękach

Zadeklarowano repolonizację przemysłu przetwórczego w rolnictwie. "Odzyskamy znaczące zakłady przetwórcze, w szczególności z branży owoców miękkich, przetwórstwa mięsa i pozostałych" - stwierdzono.

"Nadal będziemy monitorować przepływ handlowy z Ukrainą oraz kontrolę jakości importowanych produktów rolnych. Będziemy także podejmować kolejne działania w ramach Unii Europejskiej na rzecz ochrony interesów polskich rolników poprzez budowanie stabilnych sojuszy i silnych koalicji z krajami, będącymi w podobnej sytuacji" - zapisano w programie.

kmz/ mir/