Partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mają prawo do bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych na kampanię referendalną. O zamiarze skorzystania z tego prawa musiały zawiadomić PKW do wtorku 5 września. Prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji referendalnych mają tylko te podmioty, które spełniły warunki określone w Ustawie o referendum ogólnokrajowym i otrzymały od PKW zaświadczenie.

Od 29 września do 13 października

W związku z referendum zarządzonym na 15 października, Państwowa Komisja Wyborcza wydała 56 zaświadczeń o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej. Prawo do bezpłatnej kampanii referendalnej w mediach publicznych uzyskało 7 partii politycznych: PiS, PO, Nowa Lewica, PSL, Konfederacja, Nowoczesna i Inicjatywa Polska.

Reklama

Ponadto zaświadczenia z PKW uzyskało 25 fundacji, m.in. Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Fundacja Wolności, Fundacja Dobre Państwo, Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, Akcja Demokracja, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Banku Pekao S.A., Fundacja PGE, Fundacja Grupy PKP, Fundacja JSW, Fundacja "Pocztowy Dar", Fundacja ENEA, Fundacja PZU, Fundacja Totalizatora Sportowego, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Prawo do bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych na kampanię referendalną uzyskały także 24 stowarzyszenia, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Stowarzyszenie "Straż Narodowa", Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, Stowarzyszenie "Republikanie", Forum Młodej Prawicy, Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska.

Audycje referendalne uprawnionych podmiotów będą rozpowszechniane w mediach publicznych od 29 września do 13 października. Telewizja Polska przeznaczy na to łącznie 15 godzin oraz po 10 godzin w każdym ze swoich kanałów regionalnych. Polskie Radio wyemituje natomiast 30 godzin materiałów oraz po 15 w swoich rozgłośniach regionalnych. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych będzie podzielony równo między uprawnione podmioty.

Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

autorka: Aleksandra Rebelińska