Bez poważnej rozmowy o naszym modelu rozwoju nie będziemy w stanie zachować naszego modelu społecznego, mówił profesor Stanisław Mazur – rektor uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – gość studia Dziennika Gazety Prawnej na kongresie OEES. W rozmowie z Markiem Tejchmanem zwracał uwagę na to, że społeczna debata musi uwzględniać perspektywę zarówno młodych jak i starszych ludzi i pozwalać młodym na zachowanie poczucia sprawczości. które dały im ostatnie wybory.

Treść całej rozmowy poniżej:

Reklama